ติดต่อเรา
Carol

หมายเลขโทรศัพท์ : +8618868305036

WhatsApp : +8618868305036

กิจกรรมเกมตลกประเภทขยะ

December 1, 2020

เพื่อให้ผู้คนเข้าใจความหมายและมาตรฐานของการแบ่งประเภทขยะทำความเข้าใจว่าขยะรีไซเคิลขยะอื่น ๆ ขยะในครัวและขยะอันตรายรวมถึงอะไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนพัฒนานิสัยที่ดีในการจำแนกและใส่ขยะทุกชนิดลงในขยะ ชีวิตในอนาคตเราถือกิจกรรมเกมตลกประเภทขยะในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรม เนื้อหา: หมากรุกบินสนุก,ฉันเก่งที่สุดในการคัดแยกขยะและจอยเป็นวงกลม และมีของรางวัลมากมาย.เราได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับการจำแนกขยะในเกม