ติดต่อเรา
Carol

หมายเลขโทรศัพท์ : +8618868305036

WhatsApp : +8618868305036

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการฝึกซ้อมดับเพลิง

November 2, 2020

เพื่อปรับปรุงจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของพนักงานเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยของพนักงานและความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในบ่ายวันที่ 31 ตุลาคม บริษัท ของเรา Jiaxing Hengjie ได้เชิญศูนย์ป้องกันอัคคีภัย Ms.Hu เพื่อดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยสอน ความรู้พื้นฐานในการดับเพลิงทำให้พนักงานของ บริษัท คุ้นเคยกับการใช้วิธีการใช้ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงอื่น ๆ ปรับปรุงความตระหนักด้านความปลอดภัยของพนักงานและปรับปรุงความสามารถในการรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ฉุกเฉิน