ติดต่อเรา
Carol

หมายเลขโทรศัพท์ : +8618868305036

WhatsApp : +8618868305036

การซ้อมหนีไฟในปี 2564

June 5, 2021

เพื่อปรับปรุงความตระหนักในการดับเพลิงของพนักงานทุกคน เพิ่มความสามารถในการปรับตัวและการป้องกันตนเองของพนักงานในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้พนักงานแต่ละคนสามารถเชี่ยวชาญความรู้ด้านการดับเพลิง อันตรายจากอัคคีภัย และเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงที่เกี่ยวข้องและการใช้งาน ของอุปกรณ์ดับเพลิงJiaxing Hengjie จัดซ้อมอพยพหนีไฟ "2561"Liu Guodong เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจากอัคคีภัย ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และสมาชิกทุกคนของบริษัทเข้าร่วม

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การซ้อมหนีไฟในปี 2564  0